Որոշիր արտահայտության արժեքը:
 
\(+\)14 \(-\)\((+\)101\()\) \(=\)