Գրիր այն թիվը, որը 27-ով փոքր է 15-ից:
 
Պատասխան՝