Թվի բացարձակ արժեք (մոդուլ)
Տրված կետի հեռավորությունը կոորդինատների \(О(0)\) սկզբնակետից կոչվում է թվի (կետի կոորդինատի) բացարձակ արժեք կամ մոդուլ:
Ներքևի նկարի \(M(-4)\) և \(N(4)\) կետերի հեռավորությունները սկզբնակետից հավասար են իրար և հավասար են \(4\) միավոր հատվածների:
 
Սա նշանակում է, որ \(4\)-ը միաժամանակ \(-4\) և \(4\) թվերի մոդուլն է:
 
4=44=4
 
ugig.png
Հակադիր թվերի մոդուլները հավասար են՝  t=t
\(0\) թվի մոդուլը հավասար է \(0\)-ի՝ 0=0
 
Թվի մոդուլը չի կարող լինել բացասական թիվ:
 
Դրական թվի և զրոյի մոդուլը հավասար է նույն թվին, իսկ բացասական թվի մոդուլը հավասար է թվի հակադիր թվին:
 
16=16271=27110004=10004821=8217=73005=3005
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012: