Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բացասական թվի մոդուլը

Բարդություն հեշտ

1
2. Կետերի հեռավորությունը զրոյից

Բարդություն հեշտ

2
3. Դրական/բացասական թվի մոդուլը

Բարդություն հեշտ

1
4. Արտահայտության արժեքը (մոդուլ)

Բարդություն հեշտ

1
5. Թվի մոդուլը դրական թիվ չէ

Բարդություն հեշտ

2
6. Մոդուլով հավասարում

Բարդություն միջին

3
7. Երկու թվեր

Բարդություն միջին

3
8. Աստղանիշի արժեքները

Բարդություն միջին

3
9. Հավասարում

Բարդություն միջին

4
10. Հավասարման լուծումները

Բարդություն միջին

3
11. Թվային արտահայտություն

Բարդություն միջին

3
12. Ամենամեծ մոդուլը

Բարդություն միջին

3
13. Անհավասարություն

Բարդություն բարդ

5
14. Մոդուլով հավասարման արմատների թիվը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ