Լուծիր հավասարումը:
 
x=53
 
Առաջինը տեղադրիր փոքր արմատը:
  
Պատասխան՝ x1=ix2=i