Հետևյալ թվերից ո՞րի մոդուլն է ամենամեծը՝ 19−20−21, 18
 
Ամենամեծը -ի մոդուլն է: