Գտիր այն դրական թիվը, որի մոդուլը հավասար է 11-ի:
 
Պատասխան՝