Կան երկու թվեր, որոնք -ի փոխարեն տեղադրելով, ստանում ենք ճիշտ հավասարություն՝ 275=: Գտիր այդ թվերը:
 
Առաջինը տեղադրիր փոքր թիվը:
  
Պատասխան՝ -ի փոխարեն պետք է լինի  կամ