Դրական է արդյո՞ք ամբողջ թիվը, որը \(4\)-ով մեծ է \(-4\)-ից: