Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բացասական և դրական թվեր

Բարդություն հեշտ

1
2. Օդի ջերմաստիճանը

Բարդություն հեշտ

1
3. Դրական և բացասական թվեր

Բարդություն հեշտ

2
4. Միանիշ բացասական թվեր

Բարդություն հեշտ

1
5. Ամբողջ թվեր

Բարդություն հեշտ

1
6. Դրական և բացասական թվերի հնարավոր արժեքները

Բարդություն միջին

3
7. Թվի նկարագիրը բառերով

Բարդություն միջին

4
8. Ոչ բացասական և ոչ դրական թվեր

Բարդություն միջին

4
9. Ամբողջ թվեր (կրճատվող կոտորակ)

Բարդություն միջին

4
10. Ֆուտբոլի մրցաշարի աղյուսակը

Բարդություն բարդ

5
11. Շախմատի մրցաշարի աղյուսակը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար