Գիշերը օդի ջերմաստիճանը +2\(°C\) էր, իսկ ցերեկը այն իջավ 5 աստիճանով:
 
Նշիր, թե որքան դարձավ ջերմաստիճանը ցերեկը:
Դրական թվերը գրիր առանց \(+\) նշանի:
 
Պատասխան՝ ջերմաստիճանը ցերեկը դարձավ \(\)\(°C\)