Տրված է, որ d<0 և l<0
 
Ի՞նչ կարելի է պնդել d և l թվերի վերաբերյալ:
 
1. d թիվը :
 
2. l թիվը :