Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Բացասական և դրական թվեր 1Մ.
2. Դրական և բացասական թվեր 2Մ.
3. Միանիշ բացասական թվեր 1Մ.
4. Դրական և բացասական թվերի հնարավոր արժեքները 3Մ.