Պարզիր տրված գրաֆիկի B կետի x և y կոորդինատները:
 
grafik12.png
 
Պատասխան՝ B կետի կոորդինատներն են՝
 
x=
 
y=