Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գրաֆիկի կետի կոորդինատները

Բարդություն հեշտ

2
2. Գրաֆիկի տարրերը

Բարդություն հեշտ

1
3. Ամենամեծ/ամենափոքր աբսցիսը

Բարդություն հեշտ

1
4. Եկամուտը վաճառքից

Բարդություն հեշտ

2
5. Գրաֆիկի կետերի օրդինատներից ամենամեծը

Բարդություն հեշտ

1
6. Տրված կոորդինատներով կետը

Բարդություն հեշտ

1
7. Կետի աբսցիսը/օրդինատը

Բարդություն հեշտ

1
8. Եկամուտի գրաֆիկը (մեծ թվեր)

Բարդություն միջին

4
9. Կետի օրդինատը

Բարդություն միջին

3
10. Կետի կոորդինատները

Բարդություն միջին

4
11. Պետք է լրացնել աղյուսակը

Բարդություն միջին

4
12. Շարժման գրաֆիկը, անցած ճանապարհը

Բարդություն բարդ

5
13. Շարժման գրաֆիկը, հանգստի ժամերը

Բարդություն բարդ

6
14. Օդի ջերմաստիճանը ամսվա օրերին

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար