Տրված գրաֆիկը ցույց է տալիս y մեծության կախվածությունը x մեծությունից:
 
grafik6.png
 
Պարզիր y-ը, եթե x=5-ի:
 
Պատասխան՝ y=