Տրված գրաֆիկը ցույց է տալիս y մեծության կախվածությունը x մեծությունից:
 
grafik5.png
 
1. Պարզիր y-ը, եթե x=5-ի:
 
Պատասխան՝ y=
 
2. Պարզիր x-ը, եթե y=11-ի:
 
Պատասխան՝ x=