Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Գրաֆիկի կետի կոորդինատները 2Մ.
2. Գրաֆիկի տարրերը 1Մ.
3. Գրաֆիկի կետերի օրդինատներից ամենամեծը 1Մ.
4. Կետի աբսցիսը/օրդինատը 1Մ.
5. Եկամուտի գրաֆիկը (մեծ թվեր) 4Մ.