Պատասխանիր հետևյալ հարցերին:
 
1. Հատվածի մի ծայրակետը O\((0; 0\)\()\) կետն է:
  
Մյուս ծայրակետը 18;0 կոորդինատներով \(A\) կետն է:
  
Որոշիր \(OA\) հատվածի \(C\) միջնակետի կոորդինատները:
  
Պատասխան՝ Ci;i
  
2. Հատվածի մի ծայրակետը O\((0; 0\)\()\) կետն է:
  
Մյուս ծայրակետը 0;36 կոորդինատներով \(B\) կետն է:
  
Որոշիր \(OB\) հատվածի \(D\) միջնակետի կոորդինատները:
  
Պատասխան՝ Di;i