Բարդության աստիճանը
00:25:00
1. Կետի կոորդինատը կոորդինատային հարթության վրա 1Մ.
2. Կետը կոորդինատային առանցքի վրա 1Մ.
3. Կետի պատկանումը քառորդին 1Մ.
4. Համաչափություն կոորդինատային հարթության վրա 3Մ.