Որոշիր, թե ո՞ ր քառորդում է գտնվում տրված կետը:
 
E21;-23 կետը գտնվում է  քառորդում: