Տրված են հետևյալ կետերը՝
 
C45;-10
 
K-10;45
 
M45;21
 
R-10;-22
 
Որոշիր, թե ո՞ր կետն է գտնվում \(I\)-ին քառորդում: