Կոորդինատային հարթության վրա տրված է 2;6 կետը:
 
Ո՞ր կետն է համաչափ տրված կետին օրդինատների առանցքի նկատմամբ: