Հայտնի է, որ \(A\), \(B\), \(C\) և \(D\) կետերը ուղղանկյան գագաթներ են:
 
Երեք կետերի կոորդինատները տրված են՝ A0;0;B0;1;D4;0
 
Գտիր \(C\) չորրորդ կետի կոորդինատները:
 
\(C\)\((\); \()\)