9 և 5 թվերի գումարին գումարիր 2-ի հակադիր թիվը:
 
Պատասխան՝