Գտիր a+b+(26) արտահայտության արժեքը, եթե a=104,b=8
 
Պատասխան՝