Գտիր a+(b) տառային արտահայտության արժեքը, եթե հայտնի է, որ a=2 և b=79
 
Պատասխան՝