Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Նույն նշաններով թվերի գումարում (մինչև 10) 2Մ.
2. Բացասական թվերի գումարը 1Մ.
3. Արտահայտության արժեքը (երկու փակագիծ) 4Մ.
4. Տառային արտահայտություն 3Մ.