Պարզիր, թե b-ի ո՞ր արժեքներն են բավարարում b+(370)<370 անհավասարությանը: