Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Տարբեր նշաններով ամբողջ թվերի գումար (մինչև 20-ը) 1Մ.
2. Ամբողջ թվերի գումարում 1Մ.
3. Բացասական և դրական թվերի գումարի հաշվումը կոորդինատային ուղղի միջոցով 1Մ.
4. Արտահայտության արժեքը (երկնիշ թվեր) 3Մ.
5. Թվից տրված չափով մեծ թիվը 4Մ.