Արդյո՞ք բերված պատկերն ունի համաչափության առանցք:
 
07.jpg
 
Նշիր «այո» կամ «ոչ»: