Նկարում ցուցադրված են եռանկյուն և քառանկյուն պատկերներ: Կողմերի վրա նշված են միջնակետերը: Փորձիր աչքաչափով պարզել, թե արդյո՞ք կարմիր հատվածը կարող է հանդիսանալ պատկերի համաչափության առանցքի մաս:
 
Ընտրիր «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանները:
 
Akssim42.png
 
Akssim31.png
 
Akssim12.png