Նայիր նկարին:
 
Centr011.png
 
1. Արդյո՞ք ներկված պատկերն ունի համաչափության առանցքներ:
 
2. Եթե այո, ապա թվերով գրիր, թե քանի՞սը (եթե ոչ, ապա տեղադրիր \(0\)):
 
Պատասխան՝