Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. Առանցքի նկատմամբ համաչափ կետեր 1Մ.
2. Պատկերը համաչափ է կամ ոչ 1Մ.
3. Առանցքային համաչափություն, կոորդինատային առանցքներ 1Մ.
4. Պնդումներ պատկերների առանցքային համաչափության վերաբերյալ 2Մ.
5. Պատկերի համաչափության առանցքները 2Մ.