Թվային առանցքի վրա նշված է \(O\) կետը, որի կոորդինատը 2 -ն է: \(O\) կետով տարված է առանցքին ուղղահայաց հատված, որի աջ կողմում վերցված է \(BM\) հատվածը՝ 5 և 8 ծայրակետերով:
 
 
                    \(P\)                            \(D\)                                       \(B\)                               \(M\)
ֆ.png                                                                                                                                                                                         
Որոշիր \(O\) կետով տարված հատվածի նկատմամբ \(BM\) հատվածին համաչափ \(PD\) հատվածի ծայրակետերի կոորդինատները:  
 
\(P\) կետի կոորդինատը՝
 
\(D\) կետի կոորդինատը՝