Համաչափության քանի՞ առանցք ունի ուղղանկյունը:

Նշիր ճիշտ տարբերակը:


Պատասխանդ հիմնավորիր գծագրի միջոցով: