Արդյո՞ք ճիշտ է համեմատությունը՝
 
20:4=31:6
 
Պատասխան
քանի որ 431 հավասար  206