Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Համեմատության գրառում

Բարդություն հեշտ

1
2. Տրվածին հավասար հարաբերությունների ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
3. Ճիշտ համեմատություններ (բնական թվեր)

Բարդություն հեշտ

2
4. Համեմատության տեղի ունենալը

Բարդություն հեշտ

2
5. Համեմատության անդամները

Բարդություն հեշտ

1
6. Համեմատության անհայտ անդամը 1

Բարդություն միջին

3
7. Համեմատության անհայտ անդամը 2

Բարդություն միջին

3
8. Համեմատությունը ճիշտ է կամ ոչ

Բարդություն միջին

3
9. Հավասարում (խառը թիվ)

Բարդություն միջին

4
10. Հավասարում (սովորական կոտորակներ)

Բարդություն միջին

3
11. Համեմատությունների կազմում (տառեր)

Բարդություն բարդ

6
12. Անհայտ թիվը (խառը թվեր)

Բարդություն բարդ

6
13. Անհայտ չորրորդ թիվը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար