Գրիր համեմատություն:
 
9 -ի հարաբերությունը 90 -ին հավասար է 2 -ի հարաբերությանը 20 -ին:
 
ii=ii