Նշիր այն հարաբերությունները, որոնք 11\( :\)5 հարաբերության հետ կազմում են ճիշտ համեմատություն: