Նշիր ճիշտ համեմատություն կազմած հավասարությունները: