Համեմատության հիմնական հատկությունը
\(3 : 2 \) և  \(12 : 8\) հարաբերությունները հավասար են, քանի որ 128 կոտորակում համարիչն ու հայտարարը կրճատելով 4-ով ստանում ենք՝ 128=32
Այսպիսով՝ \(3 : 2 = 12 : 8\)
 
Կարդում ենք այսպես՝ «\(3\)-ի հարաբերությունը \(2\)-ին հավասար է \(12\)-ի հարաբերությանը \(8\)-ին»: 
Երկու հարաբերությունների հավասարությունը կոչվում է համեմատություն:
 
 mk=nt կամ \(m : k = n : t\)
Համեմատության բոլոր անդամները զրոյից տարբեր թվեր են՝ m0,k0,n0,t0
 
Ուշադրություն
\(m\) և \(t\) թվերը կոչվում են եզրային անդամներ, իսկ \(k\)-ն և \(n\)-ը՝ միջին անդամներ: 
Համեմատության հիմնական հատկությունը.
Համեմատության եզրային անդամների արտադրյալը հավասար է նրա միջին անդամների արտադրյալին:
Եթե mk=nt կամ  \(m : k = n : t\), ապա \(m · t = k · n\)
Իրոք՝ 32=128 համեմատության եզրային անդամների արտադրյալը հավասար է՝ \(3 · 8 = 24\)
 
Նույնը ստանում ենք նաև միջին անդամները բազմապատկելիս՝ \(2 · 12 = 24\)
 
Ճիշտ է նաև հակադարձ պնդումը՝ եթե \(m\), \(k\), \(n\) և \(t\) զրոյից տարբեր թվերի համար \(m · t = k · n\), ապա mk=nt
Օրինակ
Եթե \(3 · 8 = 2 · 12\), ապա 32=128
32=128 համեմատության մեջ տեղերով փոխելով միջին կամ եզրային անդամները նորից ստանում ենք ճիշտ հավասարություններ՝
 
312=28 և 82=123
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012