Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. Ճիշտ համեմատություններ (բնական թվեր) 2Մ.
2. Համեմատության տեղի ունենալը 2Մ.
3. Համեմատության անդամները 1Մ.
4. Համեմատության անհայտ անդամը 1 3Մ.
5. Համեմատությունը ճիշտ է կամ ոչ 3Մ.