Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Հարաբերություն, բնական թվեր 2Մ.
2. Ժամանակի միավորների հարաբերությունը 3Մ.
3. Երկու մետաղների համաձուլվածք 4Մ.
4. Թվերի որոշելը տրված հարաբերության և տարբերության միջոցով (բնական թվեր) 4Մ.
5. Տղաների և աղջիկների թվերի հարաբերությունը դասարանում 3Մ.