Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հարաբերություն, բնական թվեր

Բարդություն հեշտ

2
2. Տրվածին հակադարձ հարաբերություն

Բարդություն հեշտ

1
3. Հարաբերությունը կոտորակի տեսքով

Բարդություն հեշտ

1
4. Հարաբերության ձևափոխում

Բարդություն հեշտ

2
5. Կանոնավոր և անկանոն կոտորակների հարաբերություն

Բարդություն միջին

3
6. Ժամանակի միավորների հարաբերությունը

Բարդություն միջին

3
7. Չափման միավորների հարաբերություն, առաջինը փոքրն է

Բարդություն միջին

3
8. Չափման միավորների հարաբերություն, առաջինը մեծն է

Բարդություն միջին

3
9. Երկու մետաղների համաձուլվածք

Բարդություն միջին

4
10. Տղաների և աղջիկների թվերի հարաբերությունը դասարանում

Բարդություն միջին

3
11. Անկյունների հարաբերությունը

Բարդություն միջին

3
12. Թվերի որոշելը տրված հարաբերության և տարբերության միջոցով (բնական թվեր)

Բարդություն միջին

4
13. Թվերի որոշելը տրված հարաբերության և գումարի միջոցով (բնական թվեր)

Բարդություն միջին

4
14. Ուղղանկյան կողմերի հարաբերությունը

Բարդություն միջին

4
15. Երեք մետաղների համաձուլվածք

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար