Հարաբերություններ
Երկու մեծությունների հարաբերություն անվանում են նրանց քանորդը:
Օրինակ՝ \(a\) թվի հարաբերությունը \(b\) թվին գրում են այսպես՝ \( a : b\) կամ ab
Երկու թվերի հարաբերությունը ցույց է տալիս, թե քանի՞ անգամ է առաջին թիվը մեծ երկրորդից, կամ առաջին թվի ո՞ր մասն է կազմում երկրորդ թիվը:
 
Քանի որ 52=104=5020, ապա \(5 : 2\) հարաբերությունը կարելի է փոխարինել \(10 : 4\) կամ \(50 : 20\) հարաբերությամբ:
 
Ուշադրություն
Թվերը նույն թվով բազմապատկելիս կամ նույն թվի վրա բաժանելիս նրանց հարաբերությունը չի փոխվում:
\(5\) թվի հարաբերությունը \(2\)-ին և \(2\)-ի հարաբերությունը \(5\)-ին, ինչպես և 52 և 25 կոտորակները, անվանում են փոխադարձաբար հակադարձ:
Նույնանուն մեծությունների (երկարություն, զանգված և այլն) հարաբերությունը գտնելու համար դրանք պետք է արտահայտել չափման նույն միավորներով:
Օրինակ
\(30\) սմ-ի և \(1\) մ -ի հարաբերությունը գտնելու համար, պետք է սկզբում երկու մեծությունները գրել կամ մետրերով կամ էլ սանտիմետրերով, և ապա գտնել դրանց քանորդը:
 
\(30\) սմ \(=\) 310 մ, \(100\) սմ \(= 1\) մ, ուրեմն, հարաբերությունը կլինի 30:100=310
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012