Հարաբերությունն արտահայտիր սովորական կոտորակով, եթե հնարավոր է՝ կրճատիր:
 
8:36=ii