Տրված է 57 հարաբերությունը:
Գրիր հակադարձ հարաբերությունը:
 
Պատասխան՝ ii