5 մ բամբակե գործվածքից կտրեցին \(3\) մ:
 
Գտիր, թե բամբակե գործվածքի ո՞ր մասը կտրեցին:
 
Պատասխան՝ կտրեցին ii -րդ մասը: