Հարաբերությունը գրիր կոտորակի տեսքով: Եթե հնարավոր է, ապա կոտորակը կրճատիր:  
 
5 -ի հարաբերությունը 30 -ին \(= \)ii